Co to jest pojazd uprzywilejowany i jakie są jego prawa

Który pojazd to pojazd uprzywilejowany i jakie są jego prawa
28 sierpnia, 2020
Najnowsze technologie termicznych izolacji
28 sierpnia, 2020

Jak mówią przepisy ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, służące w oddziałach ratownictwa zdrowia, życia lub mienia ludzkiego. Do grona pojazdów uprzywilejowanych należą również pojazdy, które wykorzystują służby bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Zgodnie z tym pojazdami uprzywilejowanymi są na przykład karetki , samochowy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Pojazd uprzywilejowany w trakcie akcji ma obowiązek zakomunikować swój udział w ruchu drogowym, tak by inni uczestnicy ruchu mieli szansę na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają swoje przywileje, ale te mogą zastosować w pewnych sytuacjach. W zwykłych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do przestrzegania przepisów i zasad, tak samo jak inni kierowcy. Wyłącznie , gdy pojazd uprzywilejowany musi przywrócić bezpieczeństwo lub bierze udział w akcji ratowania zdrowia, mienia, życia ludzkiego czy jest elementem kolumny pojazdów uprzywilejowanych może skorzystać ze swoich przywilejów. Tym przywilejem jest możliwość pominięcia przepisów ruchu oraz poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, jechać pod prąd oraz stawać w miejscach zabronionych.

Wymogiem jest sygnalizowanie uczestnictwa w ruchu sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy zapalonych światłach mijania czy światłach drogowych. Dźwięk nie jest niezbędny po zatrzymaniu się pojazdu, ale bez względu na sytuację niezbędne jest utrzymanie szczególnej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma obowiązek obowiązkowo słuchać sygnałów osoby upoważnionej do kierowania i kontroli ruchu drogowego niezależnie od sytuacji.

Jak zachować się wobec pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy lub piesi muszą przestrzegać ostrożnego zachowania podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Osoba w pobliżu pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie zejść z drogi, torując pośpieszną oraz bezpieczną drogę . W takim przypadku dopuszczalny jest przejazd na pas zieleni, pobocze czy zatrzymanie pojazdu na zatoce albo przystanku autobusowym. Najczęściej kierowcy zbliżają się do najbliższej krawędzi jezdni. Zdarza się, że nie wolno się zatrzymywać, by nie ograniczać ani nie wywoływać niespodziewanego zatrzymania pojazdu uprzywilejowanego. Zarówno motocykliści, kierowcy oraz pojazdy uprzywilejowane powinny bardzo ostrożnie zachowywać się na skrzyżowaniu, ze względu na to, że pojazd uprzywilejowany może się na nim znaleźć mimo światła czerwonego. Ponadto piesi również mają za zadanie ustąpić pierwszeństwa dla radiowozu, karetki czy strażackiego wozu. Bezwzględnie zabronione jest wbieganie na przejście, również przy zielonym świetle. Osoby, co już weszły na pasy, powinny jak najszybciej z nich zejść. Powinno się nie zapominać o tych zasadach, dlatego że nieprzestrzeganie ich grozi mandatem.

Czy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego budzi sporo wątpliwości kierowców. O wyprzedzaniu karetki pogotowia ratunkowego, wozu strażackiego, radiowozu i innego pojazdu uprzywilejowanego nie zastanawiamy się, gdy uczestniczą w akcji ratowniczej czy połączonej z przywróceniem bezpieczeństwa. Wtedy powinnością wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Jak postępować, gdy pojazd uprzywilejowany będzie obecny na drodze, jednak nie będzie sygnalizował swojego pośpiechu?

W terenie zabudowanym bez względu na położenie  kierowcy mają zakaz wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego. Bez względu na to, czy pojazd wykorzystuje sygnały świetlne i dźwiękowe lub nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w terenie zabudowanym grozi punktami karnymi oraz mandatem. Tylko poza obszarem zabudowanym wolno wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, jeśli nie biorą udziału w akcji. Podczas manewru wymijania należy utrzymać szczególną ostrożność. Warto mieć na uwadze, że pojazd uprzywilejowany może być potrzebny zawsze, a gdy tak będzie i tak należy zapewnić mu bezpieczny przejazd. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego za każdym razem trzeba troszczyć się o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, po czyjej stronie leży odpowiedzialność?

Choć każdy pojazd uprzywilejowany posiada swoje przywileje, a uczestnicy ruchu drogowego muszą udzielić im pierwszeństwa, w każdej sytuacji może dojść do kolizji z udziałem pojazdu uprzywilejowanego. Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym nie oznacza, że to drugi kierowca automatycznie ponosi winę za wywołanie wypadku. Każdy przypadek zawsze osądza się w indywidualny sposób, by powiedzieć, która ze stron nie zachowała wymaganej ostrożności oraz wywołała zderzenie. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego również może być uznany winnym oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli nie dostosował się do zasad. Oceniane są takie okoliczości, jak sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, możliwość drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego oraz poprawnej reakcji. Wpływ ma również ogólna sytuacja , a nawet warunki pogodowe.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok