Czym jest pojazd uprzywilejowany oraz jakie daje mu to przywileje

Najnowsze technologie termicznych izolacji
28 sierpnia, 2020
Termiczny kubek dla każdego
29 sierpnia, 2020

Jak mówią przepisy drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, używane w oddziałach ratownictwa życia, zdrowia albo mienia ludzkiego. Do grona pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy też pojazdy, które wykorzystują służby bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Zgodnie z tym pojazdami uprzywilejowanymi są na przykład karetki , wozy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Każdy pojazd uprzywilejowany podczas akcji musi zakomunikować swoje uczestnictwo na drodze, tak by inni kierowcy mogli na nie odpowiednio reagować.

Pojazdy uprzywilejowane mają swoje prawa, ale te mogą zastosować zaledwie w uzgodnionych sytuacjach. W normalnych zdarzeniach drogowych są zobowiązane do stosowania się do zasad i przepisów, tak jak inni kierowcy. Wyłącznie w sytuacjach, kiedy pojazd uprzywilejowany musi zachować bezpieczeństwo lub bierze udział w akcji ratowania zdrowia, mienia, życia ludzkiego albo jest częścią kolumny pojazdów uprzywilejowanych może użyć swoich przywilejów. Tym prawem jest możliwość pominięcia przepisów ruchu oraz pionowych i poziomych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, wjechać pod prąd oraz zatrzymywać się w miejscach zabronionych.

Wymogiem jest zakomunikowanie obecności sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy włączonych światłach mijania czy światłach drogowych. Sygnał dźwiękowy nie jest konieczny po zatrzymaniu się pojazdu, ale niezależnie od sytuacji potrzebne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie całkowicie słuchać nakazów osoby upoważnionej do kierownictwa ruchu drogowego niezależnie od sytuacji.

Jak postępować wobec pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: kierowcy, motocykliści albo piesi muszą pilnować ostrożnego zachowania w obecności pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w obecności pojazdu uprzywilejowanego musi usunąć się z drogi, torując szybką oraz bezpieczną drogę przejazdu. W tej okoliczności dopuszczalny jest przejazd na pas zieleni, pobocze albo zatrzymanie pojazdu na zatoce albo przystanku autobusowym. Z reguły kierowcy zjeżdżają do pobliskiej krawędzi jezdni. Niekiedy nie powinno się zatrzymywać, by nie spowalniać ani nie powodować gwałtownego hamowania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo kierowcy, motocykliści jak i pojazdy uprzywilejowane powinny niezwykle ostrożnie zachowywać się na skrzyżowaniu, dlatego, że pojazd uprzywilejowany może się na nim znaleźć mimo czerwonego światła. Obok tego piesi także mają za zadanie uznać pierwszeństwo radiowozu, karetki czy wozu strażackiego. Kategorycznie niedopuszczalne jest wchodzenie na pasy, nawet mając zielone światło. Osoby, co już wstąpiły na pasy, powinny prędko z nich zejść. Należy nie zapominać o tych obowiązkach, ponieważ ignorowanie ich grozi mandatem.

Czy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego wywołuje sporo wątpliwości pośród kierowców. O wyprzedzaniu pogotowia ratunkowego, wozu strażackiego, radiowozu oraz innego pojazdu uprzywilejowanego nie ma mowy, kiedy uczestniczą w akcji ratowniczej czy połączonej z przywróceniem bezpieczeństwa. Wtedy powinnością każdego uczestnika ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Jak postępować, kiedy pojazd uprzywilejowany pojawi się w ruchu drogowym, ale nie będzie powiadamiał o swoim pośpiechu?

W obszarze zabudowanym bez względu na położenie  zakazane jest wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego. Bez znaczenia, czy pojazd wykorzystuje sygnały dźwiękowe i świetlne czy też nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym grozi mandatem i punktami karnymi. Tylko poza terenem zamieszkałym można wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, pod warunkiem, że nie uczestniczą w żadnej akcji. W czasie manewru wyprzedzania trzeba utrzymać niezwykłą ostrożność. Warto mieć na uwadze, że pojazd uprzywilejowany może okazać się potrzebny w każdej chwili, a gdy tak będzie i tak należy zapewnić mu pierwszeństwo. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego zawsze należy dbać o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, po której stronie leży odpowiedzialność?

Chociaż każdy pojazd uprzywilejowany ma swoje prawa, a kierowcy muszą ustępować pierwszeństwa, w każdej sytuacji może zdarzyć się kolizja z udziałem pojazdu uprzywilejowanego. Zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym nie oznacza, że to drugi kierowca automatycznie ponosi winę za wywołanie wypadku. Taką sytuację zawsze ocenia się osobno, by stwierdzić, która ze stron nie utrzymała wymaganej ostrożności oraz spowodowała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego także może być uznany winnym oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie dostosował się do zasad. Sprawdzane są takie warunki, jak sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, możliwość drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego oraz właściwej reakcji. Wpływ ma też ogólny przebieg sytuacji , a nawet warunki atmosferyczne.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok