Węgiel najmocniejsze worki
23 lutego, 2017
Depilacja laserem medycznym
28 lutego, 2017

Pojazdy uprzywilejowane zezwolenia

Kurs na bankowozy Kurs na kierowcę karetki pogotowia Kurs dla przewoźników pieniędzy

Co to jest pojazd uprzywilejowany?

Każdy spośród nas zdecydowanie napotkał takie auto na swojej trasie. Bynajmniej nie chodzi tu o przewoźników popularnych aut osobowych, którzy naruszają nakazy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszelakie motocykle, których priorytetem jest ochranianie naszego zdrowia, życia lub majątku, jak również zagwarantowanie bezpieczeństwa w kraju. Osoby siedzące za kierownicą takich pojazdów mają wymóg sygnalizowania pozostałym współuczestnikom ruchu samochodowego, iż bynajmniej nie będą stosowali się do przyjętych imperatywów. W pierwszej kolejności kolorami połyskujących świateł oraz odgłosami o względnym tonie. Inaczej mówiąc: pozostali kierowcy, piesi i kolarze muszą zdać sobie sprawę, że spieszy karetka pogotowia ratunkowego albo straż ogniowa. Do samochodów, które posiadają specyficzne prawa, przyporządkowujemy, np.: pojazdy policji, ambulanse dla zespołów ratownictwa medycznego, pojazdy straży miejskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Więziennej, jednostek ratownictwa chemicznego, inne pojazdy mające zezwolenie ministra. Do ważnych środków transportu uprzywilejowanych przynależą samochody dowożące wartości finansowe, czyli tzw. bankowozy. Dodatkowo – samochody agencji ochroniarskich, instytucji kurierskich, przedsiębiorstw pocztowych oraz indywidualne pojazdy rozwożące zabójcze towary o niesłychanie dużej wartości.

Jak uzyskać uprawnienia do kierowania karetką reanimacyjną albo pojazdem kurierskim?

Istnieje kilka ogólnych wytycznych, którymi należy się kierować podczas uzyskiwania prawa do przemieszczania się pojazdami uprzywilejowanymi, np. należy mieć ukończone 21 lat, posiadać prawo jazdy stosownej kategorii, orzeczenie od lekarza i psychologa o tym, iż nie ma zastrzeżeń zdrowotnych do sterowania opisywanym pojazdem. Oprócz tego bezwarunkowo trzeba odbyć kurs w ośrodku poprawiania techniki jazdy i zdać satysfakcjonująco egzamin. Ujmuje on dwie kluczowe części – teoretyczną i praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wytrenowanie kierowcy należytego postępowania w dziwnych i ciężkich sytuacjach podczas jazdy. Klasycznym wzorem jest wskazywanie „granic odporności” auta, więc możliwości po przejściu jakiej traci się nad nim kontrolę. Układ zajęć powinien obejmować kierowanie, np. karetką reanimacyjną na placu manewrowym, planszy antypoślizgowej oraz pasie treningowym. Wszystkie pozyskane zdolności i wiedza są badane podczas sprawdzianu praktycznego. W przypadku samochodów przekazujących wartości finansowe działają takie same wytyczne.

Który kurs wybrać?

Generalnie w ośrodkach optymalizowania techniki jazdy mamy możliwość przystąpić do dwóch różnych szkoleń – podstawowego i uzupełniającego. Pierwszy muszą robić osoby, jakie pragną zyskać wiedzę o normach sposobu jazdy w warunkach wyjątkowych, o kodeksach ruchu drogowego, prostych i niestandardowych okolicznościach na trasie i z psychologii przewozu. Inaczej mówiąc – planują dostać upoważnienia do poruszania się autami uprzywilejowanymi bądź dostarczającymi wartości finansowe. Natomiast kurs uzupełniający oznacza wzbogacenie posiadanych upoważnień o inne kategorie. Na przykład ktoś posiada prawo jazdy grupy B1 i chce posiadać poza tym zezwolenia do sterowania autami kategorii C1 bądź D1. Mówiąc w sposób ogólny, szkolenie prowadzi się oddzielnie dla kategorii: 1) A1, A2 i A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Warsztaty podstawowe dla kategorii 1) obejmuje 6 godzin lekcji teoretycznych oraz 18 godzin warsztatów praktycznych, a dla grup 2), 3) i 4) trening zawiera 6 godzin lekcji teoretycznych i 8 godzin lekcji praktycznych. Zajęcia uzupełniające dla kategorii 1) to 3 godziny wykładów teoretycznych i 8 godzin praktycznych, natomiast dla kolejnych grup w sytuacji rozbudowania o grupy A1, A2 oraz A to 3 godziny wykładów teoretycznych oraz 18 godzin praktycznych.

Kurs na bankowozy

Samochody przewożące wartości pieniężne to szczególny gatunek aut. Regularnie określa się je jako „bankowozy”, bowiem wprowadzają środki pieniężne do instytucji finansowych, bankomatów albo najrozmaitszych miejsc, w których są one potrzebne. Jeśli ktokolwiek chce prowadzić samochód dowożący środki pieniężne powinien koniecznie ukończyć kurs. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z paru ważkich elementów. Na starcie są wykłady teoretyczne, na jakich można dowiedzieć się mnóstwo o regulaminach drogowych, podstawach wypadków oraz o procedurach prowadzenia takich pojazdów. Dodatkowo każdy student jest zobowiązany uzyskać wiadomości z obszaru psychologii kierowania bankowozem. Musi nauczyć się m.in. słusznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Z kolei ćwiczenia praktyczne zawierają przeróżnego stylu trudne ruchy na jezdni, m in. asymetryczny slalom, najazd na bariery, awaryjne hamowanie pod obwarowaniem czy trening ataków.

Skoro chcemy pozyskać zezwolenia na auta przewożące wartości pieniężne, musimy mieć skończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy stosownej kategorii (pozyskane wcześniej). Niewątpliwie musimy także powędrować do specjalisty medycyny pracy oraz psychologa po potwierdzenie o tym, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia niniejszego rodzaju pojazdów. Ośrodki trenowania sposobu jazdy dostarczają uczniom wszystkie instrukcje na temat tego, w jaki sposób dostać wszystkie obligatoryjne druki. Osoby zaciekawione owym kursem mogą zajrzeć w ten odsyłacz – Kursy i szkolenia na pojazdy uprzywilejowane

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok