Porady na temat dekoracji ślubnych
8 grudnia, 2016
Dj na wesele polsko-angielskie Wodzirej na wesele wielokulturowe Dj na wesele mieszane
Sceneria dźwiękowa wesela wielokulturowego
20 grudnia, 2016

Warunki budowy biogazowni

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

W których miejscach biogaz może być zasadniczym źródłem energii?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane odpadki pochodzenia biologicznego są podstawowym źródłem do uzyskiwana energii. W rezultacie udaje się znormalizować naloty ściekowe, zaś oczyszczalnia praktycznie w ogóle nie musi korzystać z odmiennych źródeł zasilania. Naloty ściekowe są materiałami ubocznymi, powstającymi w wyniku procesu klarowania ścieków. Fermentacja odbywa się w odrębnej komorze, gdzie substancja organiczna ulega erozji biologicznej za pomocą bakterii metanowych. Podczas ich „działania” jest wytwarzany właśnie biogaz. Po drugie – na składowiskach śmieci publicznych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia wprost do atmosfery, powodując w niej niekorzystne zmiany, m. in. niszcząc powłokę ozonową naszej planety. Szczególnie istotne jest, aby go „wyłapywać”, bo zbyt obfite skupienie metanu wymieszanego z powietrzem jest groźne oraz – zwyczajnie – grozi wybuchem. Świetnym sposobem na pozbycie się niniejszego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Można to wykonać na dwa sposoby: biernie oraz aktywnie. W pierwszym przypadku całkowitą masę odpadową należy przedziurawić na na całej powierzchni, a w otworach rozmieścić rury przekłuwane, poprzez które będzie przesuwał się biogaz. Zakończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Zagrożenie jest faktycznie eliminowane, aczkolwiek ten układ ma jeden duży mankament: gazu wydobywającego się ze składowiska nie można przy użyciu żadnej techniki spożytkować. Pochodnie służą do 100% jego spalenia. Zatem lepszą technologią jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest lekko zasysany przez komponent ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność składowiska odpadków bazuje na dwóch warstwach: rekultywacyjnej i glinowo – piaskowej. Gospodarstwa rolnicze również wykorzystują technologie wsparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który pochodzi przykładowo z pozostałości po produkcji agrarnej lub odchodów zwierząt gospodarskich.

Korzyści stosowania biogazowni

Obok eliminacji wysyłania do atmosfery toksyn, korzyści z wykorzystywania biogazu jest przynajmniej kilka. Biogaz przynależy do Odnawialnych Źródeł Energii, dlatego im więcej zainteresowanych będzie z niego czerpało, tym słabsze będzie zapotrzebowanie na kopalne materiały energetyczne (w czasie ich palenia wyodrębniają się niebezpieczne związki). Jego specyfiką jest podwyższanie jakości obornika (jest produkowany tzw. poferment, czyli przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą zawartość „niebezpiecznych” bakterii oraz jest oczyszczona z chwastów), zdolność do utrzymania utrwalenie humusu w ziemi i redukcja patogenów (w efekcie higienizacji). Co istotne, za sprawą biogazu, spada o blisko 80% przenikliwość „brzydkich zapachów”, natomiast wody naziemne oraz gruntowe udaje się w decydującym stopniu „uratować” od zabrudzeń.

Cel: Budowanie instalacji biogazowej

Zbudowanie instalacji biogazowej najlepiej powierzyć przedsiębiorstwu, które posiada duże doświadczenie oraz odpowiednie upoważnienia. W Toruniu prym wiedzie Wagra, która posiada w swojej ofercie m. in.: przygotowywanie instalacji gazowych, ich wzniesienie, zamontowanie oraz nadzór, rewitalizację rejonów zielonych, projektowanie i budowę zespołów odgazowania wysypisk odpadów, zamontowanie całej instalacji do pozyskiwania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do jego odsysania i założenie generatorów prądu. Firma ma wysokiej jakości sprzętem, np. zgrzewarkami do montażu gazociągów, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Ile „pochłonie” inwestycja?

Koszt zbudowania biogazowni jest uzależniony od wielu elementów, m.in. od miejsca, charakteru substratu, jaki będzie w niej przerabiany lub kwoty dofinansowania. Średni koszt wynosi blisko 15 mln zł/MW, zaś inwestycja zwróci się w ciągu 3 lat. Jeśli mamy na uwadze skromniejsze systemy na biogaz, które mają moc 230 kW, wtedy koszt wynosi prawie 21 mln zł w przeliczeniu na 1 MW. Wkład zwraca się w około 5 lat. Powinniśmy pamiętać, że biogaz należy do jednego z najbardziej stabilnych źródeł energii. Mechanizm fermentacji masy organicznej jest procesem nieustannym, co znaczy, iż zachodzi 24 godziny na dobę. Instalacja biogazowa może zatem nie tylko „wyzerować” budżet, ale też dawać znaczne wpływy. Jest to uzależnione od czasu pozostawania w instalacji rozkładającej się materii, wielkości zbiorników albo poziomu wykorzystania powstałego ciepła.

Który obszar będzie dobry pod biogazownię?

Po pierwsze ten, do którego inwestor ma prawo (posiada umowę własności lub dzierżawy), ma najmniej 2-3 ha i nie posiada kształtu przydługiego, smukłego czworoboku. Przed zaprojektowaniem instalacji należy rzucić okiem, czy w przeciągu paru lat nie uda się kupić przyległych działek (przydadzą się do rozbudowy instalacji biogazowej). Kolejnymi etapami są: sprawdzenie projektu zagospodarowania przestrzennego, położenia biogazowni wobec różnych zabudowań, np. domów wielorodzinnych, miejsca sieci energetycznej, uzbrojenia obszaru i odległości od zbioru substratów.

Jeżeli jesteś zainteresowany wytwarzaniem i pobieraniem biogazu, kliknij w niniejszy link – Odgazowanie składowiska odpadów

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok