Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Medycyna estetyczna
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – dostępne zabiegi odmładzające
24 września, 2019

Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma wiele zadań, jakie wymagają odpowiedzialności i rzetelności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego pracy. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które określają rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to sprawy, z którymi adwokaci stykają się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to sprawy związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się też sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw lub fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do bardziej złożonych spraw, dlatego że odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zazwyczaj prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym również internetowych oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma zachęcać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są wynikiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie pochodzi z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest również zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wywołania szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie konieczny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również gdy w trakcie działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową należy domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu wykonać określone czynności. Są to więc sprawy powiązane z formą i warunkami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wypełnianiem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Zazwyczaj skazani także ubiegają się o wydanie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, kiedy osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na marne warunki w celi. Adwokat może również osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to następstwa takich działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy pełnienia konkretnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu również wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia publicznego i prywatnego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również nieodpowiednie pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw. Adwokat Toruń

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok