Leczenie ortodontyczne
8 lutego, 2021
Pompa ciepła – wady i zalety
9 lutego, 2021

Prowadzenie firmy łączy się wprost z koniecznością prowadzenia księgowości. Na podstawie dowodów księgowych rejestrowane są wszelkie wydarzenia finansowe zachodzące w firmie, za sprawą czego znacznie prościej analizować wydatki. Dokumenty księgowe uwzględniają m.in. informacje dotyczące zakupów i sprzedaży, wydatków czy inwestycji działalności oraz dane z działu podatków i wynagrodzenia pracowników. Ze względu na fakt, że księgowość jest istotnym oraz rozbudowanym działem niemal każdej firmie, biorąc pod uwagę jej wielkość konieczna jest osoba, zatrudnione biuro rachunkowe albo cały dział odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji rachunkowej.

Dostępne są dwa podstawowe sposoby prowadzenia rozliczeń księgowych, są to: pełna księgowość, inaczej księga handlowa oraz księga przychodów i rozchodów, inaczej księga podatkowa. Przepisy wskazane w ustawie o rachunkowości wskazują, jakie przedsiębiorstwa powinny mieć księgę handlową, a jakim wystarczy księga przychodów i rozchodów. Uzależnione to jest od formy działalności gospodarczej oraz od samego charakteru firmy oraz przychodu rocznego.

Metody prowadzenia księgowości

Pełna księgowość to najobszerniej rozbudowana metoda rozliczeń. Przez szczegółowe informacje wskazuje finansową sytuację przedsiębiorstwa: rentowność, płynność oraz gospodarność finansową. Na podstawie księgi handlowej działalność rozlicza się z organami podatkowymi. Według ustawy o rachunkowości do prowadzenia księgi handlowej zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym osobowe, kapitałowe oraz spółki w organizacji, stowarzyszenia oraz fundacje nawet w przypadku, gdy ich źródłem przychodu są wyłącznie składki członków, a także województwa, powiaty, gminy oraz ich związki. Ponadto księgę handlową prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o ile we wcześniejszym roku obrotowym ich zarobki netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Z kolei księga przychodów i rozchodów to księgowość uproszczona. Wpisy dotyczące przychodów i rozchodów muszą zawierać w tym wypadku wykaz dochodów, przychodów i kosztów z rozgraniczeniem na zwolnienia podatkowe. Do ewidencji w księgowości uproszczonej muszą być uzupełnione też ewidencje trwałych środków, zatrudnionych osób, a także wykaz dochodów zwolnionych z podatku z poprzednich lat. Uproszczoną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jakich przychód roku obrotowego nie przewyższa 2.000.000 euro w polskiej walucie.

Sposób prowadzenia księgowości uzależniony jest od zakresu działalności firmy, charakteru, wielkości oraz struktury. O tym, któremu sposobowi prowadzenia księgowości musi podlegać dana działalność gospodarcza zawsze można skonsultować ze specjalistą. Dla porównania zakładając działalność ze wsparciem biura rachunkowego, przedsiębiorca z pewnością otrzyma podpowiedź od samej księgowej, jaka metoda będzie najwłaściwsza.

Elektroniczna księgowość

Tak samo jak w pozostałych dyscyplinach, w księgowości także powstają nowoczesne rozwiązania technologiczne. Znacznym udoskonaleniem w prowadzeniu biznesu są stworzone na przestrzeni ostatnich lat komputerowe programy, oferujące profesjonalne prowadzenie księgowości. Z reguły tego rodzaju programy można wykupić na własność lub w abonamencie. Wiele biur rachunkowych korzysta z tych programów, głownie dlatego, że e-księgowość jest ogromnym udogodnieniem dla pracy samej księgowej, a także wygody przedsiębiorcy. Pośród obszernych opcji w księgowości online zawierają się: umiejętność sprawnego i szybkiego wystawiania, przekazywania, a także kompletowania dowodów księgowych, zmian planów kont, prostego podglądu finansów oraz dojścia do informacji o składkach i podatkach ZUS. Zazwyczaj program księgowości online jest bardzo łatwy w obsłudze, a wszystkie aktualizacje dbają, aby program był ciągle zgodny z obowiązującymi przepisami.

W jaki sposób nawiązać współpracę z księgową?

Możliwości współpracy z księgową są zróżnicowane. W przypadku ogromnych firm, gdzie jest bardzo dużo generowanych danych księgowych, najbardziej sprawdza się zaangażowanie własnej księgowej (albo nawet powołanie całego działu księgowego) na etat. W sytuacji średnich i mniejszych firm przeważnie używaną praktyką jest załatwianie księgowości, nawiązując współpracę z biurem rachunkowym. Istotne we współpracy z księgową jest ustalenie narzędzi, z jakich będą korzystać obie strony, aby w jak najbardziej wydajny sposób oddawać dokumenty oraz wszelkie działania księgowe. W księgowości należy stosować się do terminów, ze względu na to wszelkie dokumenty, zawsze skompletowane oraz jak najpoprawniej opisane powinny dotrzeć do księgowej w odpowiednim czasie. W tym celu konieczna jest też ciągła komunikacja. Elementem komunikacji wpływającym na jak najlepszą współpracę, na jaki trzeba zwrócić uwagę jest dobry przepływ informacji. Księgowa musi mieć dojście do najistotniejszych danych finansowych oraz sytuacji firmy, żeby móc rzetelnie wypełniać swoje zadania.

www.taxbiuro.net

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok