Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bezbolesne leczenie nadpotliwości
4 marca, 2017
Pranie ekstrakcyjne skuteczna metoda na czyszczenie tapicerki i dywanów
8 marca, 2017

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

System gospodarczy dla osób z inwalidztwem lub niepełnosprawnością wciąż nie jest zachęcający. Zazwyczaj pracodawcy, którzy mają opcję zatrudnienia człowieka „normalnego” oraz „schorowanego”, zatrudnią tego pierwszego. Chociażby wówczas, gdy wspomniany drugi posiada mniejsze zdolności, np. niezadowalające wykształcenie bądź niedobór doświadczenia. Taka postać rzeczy negatywnie „odciska się” na osobach, które posiadają różnego charakteru choroby. W efekcie niestety nie pragną chodzić do pracy, „przeżywają” tylko z renty oraz są automatycznie „wyrzucane” na margines. W Polsce „inność” cały czas wiąże się z czymś niewłaściwym, „egzotycznym”, kontrowersyjnym. A przecież osoby np. słabowidzące, zgodnie z prawem, nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w przypadku szerokiego sektora pracy. Czy istnieje dla takich osób jakaś propozycja? Dokąd powinny skierować się po pomoc? Czy funkcjonują jakieś prawdziwe formy ich zatrudnienia?

Jakie są działania na rzecz osób niepełnosprawnych?

Jakąś z możliwości aktywizacji osób niepełnosprawnych jest angażowanie wspomagane. Ta strategia powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 60. oraz 70. XX wieku. W naszym kraju zaczęto ją stosować ledwie w 2001 roku. Teraz dużo fundacji wykorzystuje omawianą strategię pomocy w odniesieniu do osób z dysfunkcjami. Na czym ona faktycznie się opiera? Trener pracy oraz doradca w zakresie zatrudniania typują ewentualnego podwładnego oraz pracodawcę. Znaczące są tutaj dyspozycje ewentualnego pracobiorcy, warunki, jakie ma możliwość potwierdzić przełożony, obszar obowiązków, wielkość wynagrodzenia oraz określenie liczby godzin pracy. Później osoba niepełnosprawna przechodzi odpowiednie badania u lekarza i szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (są one planowane przez właściciela). Szkoleniowiec pracy absolutnie nie ma jedynie wybrać terenu, w którym będzie ona pracować, lecz dodatkowo przygotować pozostałych pracowników wyłonionej jednostki na przyjęcie nowego. Oprócz tego uczyć dojazdu do instytucji i wesprzeć go w zaadoptowaniu się w obcym towarzystwie. Zamierzeniem szkoleniowca pracy jest ponadto rozwiązywanie pojawiających się dylematów pomiędzy właścicielem i pracobiorcą.

Kolejnym sposobem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, które mają wyjątkowe ułatwienia. W specjalny sposób podchodzą do osób niepełnosprawnych, inaczej: przyznają im odpowiednie realia pracy (za każdym razem dostrojone do charakteru oraz stopnia niepełnosprawności), opiekę leczniczą oraz terapeutyczną. Tym zakładom pracy przypadają przywileje skarbowe, zniżki i dodatkowe środki ze skarbu państwa (zajmuje się tym PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Rozmaite organizacje pożytku publicznego współdziałające w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kooperują z ZPCh. Edukują swoich protegowanych relacji z pracodawcą, przystosowywania się do odmiennej sytuacji w codziennej aktywności i suwerenności.

Należy napomknąć oprócz tego o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których uczniowie organizacji pozarządowych mają sposobność kształtować swoje zdolności oraz zamiłowania. W wybranych organizacjach pożytku publicznego działa przynajmniej parę typów takich pracowni, np. pracownia artystyczna, pracownia krawiecka, pracownia komputerowa lub praktyka zawodowa.

Gdzie dodatkowo osoby z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy?

W dowolnych miejscach, w których projektowane są lekcje, praktyki, ćwiczenia, warsztaty, pomoc prawnika i psychologa. Częstokroć fundacje interesują się aktywizacją z dysfunkcjami w takim charakterze. Są najdoskonalszym miejscem, w jakim owe osoby mogą polepszać swoje zdolności, pozyskiwać wiedzę, ćwiczyć się współegzystować z pozostałymi osobami i zyskać rekomendację w wyszukaniu porządnej pracy. Przykładowo w obszarze ćwiczeń osoby z niepełnosprawnością mają sposobność uczestniczyć w: kursach multimedialnych, zawodowych, „na odległość”, umiejętności interpersonalnych i w zakresie prawa. Ćwiczenia z doradcą w obszarze drogi zawodowej mają za zadanie wsparcie osoby z inwalidztwem w zakresie modyfikowania drogi zawodowej, zmianie zawodu, doborze szkolenia, sporządzania dokumentów dla pracodawcy bądź w odpowiednim szukaniu ogłoszeń. Wyjątkowo znaczące jest również to, iż organizacje pożytku publicznego oraz różne zbieżne organizacje obywatelskie, mogą zyskać 1% podatku od rodzimych obywateli. Wszystkie zdobyte pieniądze są wydawane wyłącznie na wsparcie osób niepełnosprawnych. Powinniśmy uwydatnić to, iż w RP istnieje coraz wyższa znajomość tego, że za pośrednictwem takiego szczegółu można rzeczywiście kogoś wspomóc.

Pośrednictwo pracy to inna możliwość, z której mają możliwość skorzystać osoby np słabowidzące. Chodzi tutaj właściwie nie tylko o organizacje pozarządowe, lecz rozliczne odrębne instytucje otwarte dla wszystkich. Głównie interesują się angażowaniem zdrowych osób, natomiast swoją drogą mają propozycje specyficzne. Chodzi tu o wspomniane oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są dostrojone do ich umiejętności. Jeżeli pragniesz otrzymać więcej wskazówek na ów temat, wejdź w ten link – Praca dla osób niepełnosprawnych

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok