Doświadczony adwokat w dochodzeniu odszkodowań

Wybór systemu grzewczego - Kotły gazowe Toruń - Pompy ciepła Toruń - Piece na ekogroszek Toruń - Urządzenia grzewcze Toruń
Wybierz odpowiednią instalację grzewczą
Styczeń 27, 2017
ODTJ szkolenia jazdy defensywnej
Kurs jazdy defensywnej – świadome unikanie zagrożeń na drodze
Styczeń 30, 2017

Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. Każdego roku mnóstwo osób zostaje poszkodowanych w rezultacie przeróżnych zdarzeń losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków komunikacyjnych. Co raz głośniej dyskutuje się także o odszkodowaniach związanych z błędem medycznym. Jako profesjonalni adwokaci mamy wystarczającą wiedzę by przedstawić Wam podstawowe wiadomości związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Wierzymy, że ta lektura podwyższy Waszą wiedzę i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z odszkodowaniami.

Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski

Mimo, że w lekturze prawnej nie zostało całkowicie zdefiniowane pojęcie błędu, w praktyce zakłada się, że błąd medyczny to sprzeczne z aktualną wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego rezultatem jest zainfekowanie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Błąd medyczny może być wywołany przez niewłaściwą ocenę, jeśli spowodowała ona nieprawidłowe leczenie albo opóźniła odpowiednie leczenie, powodujące rozwój choroby, niezgodne z obowiązującą wiedzą lekarską leczenie i wykonanie zabiegu operacyjnego, w wyniku którego powstała dana szkoda, jak i wykorzystanie produktu zdrowotnego lub artykułu lekarskiego, który okazał się być nieefektywny i niewłaściwy dla poszczególnego pacjenta. Na tym tle charakteryzuje się trzy podstawowe warianty błędu medycznego: błąd diagnostyczny, błąd terapeutyczny i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w standardowym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko zaczyna się od incydentu, który przyczynił się do powstania danej szkody. Wypadek drogowy definiowany jest jako wydarzenie w ruchu kontynentalnym, w którym partycypuje przy najmniej jeden pojazd (z silnikiem mechanicznym lub bez takiego napędu) jak i którego rezultatem są szkody w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Poszkodowanym w incydencie drogowym może być zatem nie tylko osoba kierująca danym samochodem, czy jego pasażer. W wypadku samochodowym mogą uczestniczyć także rowerzyści, osoby jadące na motorze i piesi, którzy znaleźli się po prostu w złym miejscu i w złym czasie. Najistotniejszą podstawą wypłaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać postać majątkową i niemajątkową, oraz rzeczową i personalną. Całokształt strat, które zaistniały w efekcie wypadku, brany jest pod uwagę w trakcie oceny wysokości odszkodowania. Jednak zanim placówka ubezpieczeniowa rozważy kompensatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia wypadku komunikacyjnego. Po zarejestrowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel angażuje likwidatora, czyli pracownika, który ocenia rozmiar szkód. Opracowany przez niego protokół jest podstawą decyzji wydawanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały mechanizm odzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Wypadek przy pracy – należy Ci się odszkodowanie

Stworzona w 2002 roku uchwała o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa wypadek przy pracy jako gwałtowne wydarzenie spowodowane przyczyną fizyczną wywołujące uszczerbek albo śmierć, które wystąpiło w związku z pracą:

  • w trakcie lub w związku z przeprowadzaniem przez pracownika standardowych prac albo poleceń zwierzchników,
  • podczas lub w związku z prowadzeniem przez zatrudnionego prac na rzecz przełożonego nawet bez zarządzenia,
  • w okresie pozostawania pracownika w dyspozycji zleceniodawcy w drodze między miejscem funkcjonowania przełożonego, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Najistotniejszym elementem definicji jest wyrażenie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy określa wartość, która wystąpiła niezależnie od osoby pracownika. Za przyczyny niezależne przyjmuje się między innymi działanie maszyn, energii energetycznej, preparatów chemicznych i potęgi natury. Co więcej wypadek pracowniczy może mieć również powiązanie z ignorancją odmiennych osób, które ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy lub niebezpiecznych artykułów. Wypadek przy pracy zaczyna całą, wielopłaszczyznową machinę procedur. Poszkodowany w incydencie w miejscu pracy ma sposobność uzyskiwania jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach generalnych, może on żądać kompensacji doświadczonej krzywdy od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Żądanie odszkodowania za którykolwiek z wymienionych tutaj wypadków może być uciążliwe dla osób, które nie mają odpowiedniego doświadczenia. A możecie nam wierzyć, że o należyte odszkodowanie warto jest się postarać, chociażby przez wzgląd na to, że zdobyte pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Nasi prawnicy gwarantują fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc w obszarze dochodzenia stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy doświadczoną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z pasją zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Pomożemy Tobie w każdej okoliczności. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj natychmiastową pomoc. Prawnik Toruń

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok