Profesjonalne zabiegi usuwające miejscową tkankę tłuszczową
21 marca, 2017
Zalety nowoczesnej depilacji laserowej
22 marca, 2017

Jakie funkcje pełni notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest funkcją wymagającą staranności i szerokiej wiedzy prawnej. Zasadniczym celem każdego notariusza jest ochrona interesów prawnych, jak i przeciwdziałanie występowaniu konfliktów na tle rozmaitych działań między ludźmi. Notariusz jest zatem strażnikiem litery prawa, dbając o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak powszechnych działań jak redakcja aktów notarialnych zajmuje się także innymi sprawami, takimi jak choćby przetrzymywanie dokumentów o dużej wartości. Część z nas pewnie twierdzi, że kancelaria notarialna to placówka z bogato wyposażonymi regałami i mahoniowym biurkiem za którym czeka na nas kompetentna Pani Notariusz. Dzisiaj taki obraz biura notarialnego jest już historią, gdyż rosnąca liczba notariuszy pracuje na komputerach, przechowując wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. W rzeczy samej, notariusze to niezwykle praktyczni urzędnicy, którzy upraszczają wiele co dziennych czynności, jak dla przykładu kupno domu.

W dalszej części tekstu opowiemy tobie jakie role wykonuje każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Notariusz – prawnik z szczegółową specjalizacją

Kiedyś notariusz nazywany był regentem. Osoba ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy za króla w czasie, gdy był on nieobecny. Niewątpliwie teraz notariusze zajmują się czymś kompletnie innym, jednakże pewna grupa ich działań jest jednoznacznie scalona z działalnością państwa. Choćby rejestrowanie aktów notarialnych potwierdzających nabycie własności określonej nieruchomości.

Co trzeba zrobić, aby zostać pełnoprawnym notariuszem. Jest to bardzo zawiły proces, chociaż co rocznie wiele osób otrzymuje promocję na tą pozycję. Każdy kto marzy o tym by stać się urzędnikiem notarialnym musi na początku ukończyć studia prawnicze. Kolejnym warunkiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i kończy się pisemnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po sfinalizowanej aplikacji, dana osoba zostaje powołana notariuszem przez Ministra Sprawiedliwości, który narzuca miejsce siedziby kancelarii.

Notariusze nie są, jak większość uważa, funkcjonariuszami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z zbioru praw publicznych, na przykład z szczegółowej ochrony podmiotowej. Poszczególny aspekt pracy notariusza jest uregulowany w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Warto zaznaczyć, że ceny usług notarialnych ustalone prawnie. Jest to taksa notarialna

W czym może Ci pomóc notariusz?

Jak już stwierdziliśmy służba notariusza jest dogłębnie opisana w ustawie prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie ma możliwość świadczyć innych funkcji, niż te wypisane w rzeczonej regulacji. Indeks zadań notariusza jest ścisły, więc prosto jest zweryfikować czym dokładnie zajmują się jednostki sprawujące taki urząd.

Oto szczegółowa lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument formalny, który może być sporządzony wyłącznie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, ponieważ zaświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na dokonanie konkretnych czynności prawnych. Pewne regulacje rezerwują formę aktu notarialnego dla legalności konkretnych czynności prawnych, takich jak dla przykładu umowa stwierdzająca własność n nieruchomości.
  • Sporządzanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna dokonywana przez notariusza. Bardzo często poświadcza się własnoręczność podpisu na kolejnych wersjach dokumentu.
  • Przekazywanie oświadczeń – czynność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej pewne skutki prawne. To zadanie sprawdza się w trakcie rozwiązywania różnych konfliktów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu uwierzytelnia dokonanie pewnej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest wynajmowany do spisania protokołu ogólnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest procedurą, którą wykonuje notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Pretekstem do protestu może być nieodebranie weksla lub odmowa pokrycia należności weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz chroni nie tylko papiery prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy określone w szczegółowych przepisach prawa.
  • Przygotowywanie wypisów dokumentów – odpis jest przeważnie odtworzeniem pierwowzoru dokumentu. Notariusz w ten sposób zatwierdza, że kserokopia materiału jest zgodna z jego pierwowzorem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na żądanie strony jest zobligowany do zaprojektowania konkretnego aktu prawnego.

Jak za pewne dostrzegliście profesja notariusza nie jest wcale taka bezproblemowa. To od jego osoby zależy pomyślne dokonanie konkretnej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż głównym priorytetem jego działalności jest w głównej mierze przeciwdziałanie konfliktom prawnym.

Oprócz wyżej wyszczególnionych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu pozostałych mniej ważnych działań opisanych w przepisach odrębnych, na przykład odbieraniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli poszukujesz notariusza, który rzetelnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się dobrymi opiniami Klientów, koniecznie skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj zdobędziesz najistotniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.

Strona używa cookies
Ok